Mode:         

Chính quyền điện tử xã Phước Gia kính chào bạn đọc
Thông báo phân công thành viên theo dõi, kiểm tra dự án thuộc các CTMTQG 2024
1.TB 10 phân công theo doi DA miền núi.signed.pdf
2. TB 16 phan cong DA liên kết bò giảm nghèo.pdf 


Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Niêm yết công khai

Từ khóa
STTTiêu đề
1 Thông báo mời thầu đơn vị tư vấn giám sát; đơn vị thi công mở rộng tuyến GTNT đợt 3 năm 2024
2 Công văn mời HTX tham gia chủ trì liên kết chuỗi giá trị thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
3 Quyết định công khai dự toán phân bổ kinh phí tháng 5 năm 2024
4 Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2024 về phê duyệt dự toán 2024
5 Quyết định 74/QĐ-UBND về phê duyệt dự toán quản lý dự án công trình năm 2024
6 Quyết định bổ sung dự toán đợt 5 năm 2024
7 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 xã Phước Gia năm 2024
8 Quyết định củng cố đoàn kiểm tra ATTP xã năm 2024
9 Quyết định củng cố ban chỉ đạo xã nhà tạm xã Phước Gia năm 2024
10 Quyết đinh củng cố ban chỉ đạo nhà ở hộ nghèo cận nghèo năm 2024
11 Quyết định phê duyệt kế hoạch trồng tuyến đường hoa thôn Hạ Sơn nguồn NTM năm 2024
12 Quyết định về công khai bổ sung dự toán ngân sách xã đợt 3 năm 2024
13 Kế hoạch thực hiện lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường GTNT trên địa bàn thôn Hạ Sơn
14 Kế hoạch thực hiện biển báo giao thông trên địa bàn xã năm 2024
15 Thông báo số 40/TB-UBND xã công khai danh sách chủ trì liên kết, hộ dân đủ điều kiện tham gia dự án giảm nghèo bền vững năm 2023
16 Quyết điịnh chỉ định thầu tư vấn giám sát thực hiện đồ án quy hoạch chung xã Phước Gia đến năm 2030
17 Quyết điịnh chỉ định thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch chung xã Phước Gia đến năm 2030
18 Công văn tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024
19 Phương án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024 trên địa bàn xã Phước Gia
20 Quyết định công khai sử dụng ngân sách quý 1 năm 2024
21 Quyết định công khai tài sản năm 2023
22 Kế hoạch bố trí nguồn sự nghiệp kinh tế năm 2024
23 Kế hoạch về điều tra dữ liệu dân cư về lao động năm 2024
24 Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2024
25 Thông báo mời thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch chung xã Phước Gia huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
26 Quyết định công khai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Đồ án quy hoạch chung xã Phước Gia huyện Hiệp Đức tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
27 Thông báo niêm yết công khai đối tượng BTXH năm 2024
28 Thông báo niêm yết công khai đối tượng khuyết tật năm 2024
29 Thông báo niêm yết công khai kế hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Đức năm 2024
30 Quyết đinh ban hành KH kiểm soát thủ tục hành chính xã Phước Gia năm 2024
31 Thông báo đăng ký kinh tế vườn, KTTT năm 2024
32 Thông báo lịch tiếp công dân HĐND, CT UBND năm 2024
33 Quyết định thu hồi đất bà Hồ Thị Vệ
34 Quyết định thu hồi đất ông Hồ văn A
35 Quyết định thu hồi đất ông Hồ Văn Bình
36 Quyết định thu hồi đất ông Hồ Văn Thương
37 Quyết định thu hồi đất ông Hồ Văn Tiến
38 Quyết định thu hồi đất ông Hồ Văn Tình
39 Quyết định thu hồi đất ông Hồ Văn Xinh
40 Quyết định thu hồi đất Hồ Văn Dương
41 Quyết định thu hồi đất Hồ Văn Nhứt
42 Quyết định thu hồi đất Hồ Văn Tình
43 Quyết định thu hồi đất Hồ Văn Xinh
44 Quyết định thu hồi đất Hồ Văn Xu
45 Quyết định thu hồi đất ông Lê Văn Nguyên
46 Quyết định thu hồi đất bà Hồ Thị Xứng
47 Quyết định thu hồi đất bà Hồ Thị Minh
48 Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ năm 2024
49 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024
50 Kế hoạch tuyên truyền chuyển đổi số năm 2024
51 Kế hoạch thực hiện CTMTQG kinh tế xã hội vùng ĐBDTTS và MN năm 2024
52 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024
53 Thông báo niêm yết danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2023
54 Thông báo số 40 ngày 15.9.2023 ve danh sach HTX, hộ dân đủ điều kiện tham gia liên kết
55 Thông báo công khai hộ dân thiệt hại bão Noru
56 QĐ 218 cua UBND huyen phe duyet KH LCNT công trình: Đài truyền thanh IP xã
57 KH thuc hien NTM nam 2023 va giai doan
58 Kế hoạch thực hiện vốn sự nghiệp GNBV
59 KH CTMTQG giai doan 2021 2025
60 KH danh muc mien nui
61 KH cong khai QCDC
62 Kế hoạch danh muc duy tu bao duong PTKTXH MN
63 QĐ dự toán ngân sách xã năm 2023
64 Thông báo công khai đối tượng thôi hưởng NĐ20
65 Thông báo niêm yết đối tượng xác định mức độ khuyết tật đợt 1
66 Thông báo đối tượng trợ cấp hàng tháng theo NĐ20
67 Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất 2023
68 Thông báo về công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và hàng năm
69 Các KH công khai cho Nhân dân 2023
70 DANH SÁCH HỘ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ ĐỢT 1/2023
71 Quyết định Phê duyệt KHLCNT màn hình Led
72 Thông tin về công trình Nhà văn hóa xã
73 Quyết định về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị Công trình Nhà văn hóa xã Phước Gia
74 Công văn số 23/UBND-K về tăng cường quản lý bảo vệ rừng
75 Công điện về phòng cháy chữa cháy rừng
76 Công văn về tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng
77 Thông báo thi công trường MG Ánh Dương
78 Thông báo tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách xã năm 2023
79 Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 23/8/2022 của Đảng ủy về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết TW5 KHÓA XIII
80 Phương án Quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng Phước Gia
81 Công văn 531 của UBND xã về tăng cường thực hiện thủ tục dịch vụ công năm 2022
82 Công văn số 425/UBND ngày 23.6.2022 UBND xã về tăng cường phòng chống cháy rừng năm 2022
83 Công văn số 2689/UBND-VP ngày 22/12/2017 của UBND huyện về thực hiện Tiêu chí số 4 về Điện trong Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020
84 Công văn số 2643/UBND-VP ngày 18/12/2017 của UBND huyện về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khắc phục hậu quả mưa, lũ năm 2017
85 Văn bản chỉ đạo điều hành về một số thông tin Đạt tiêu chuẩn nông thôn mớiLịch công tác

Tên Video
No records to display.
BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIA
Địa chỉ: Phước Gia - Hiệp Đức - Quảng Nam
Điện thoại:
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng