Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tên Video
No records to display.
Dự báo thời tiết
Hiệp Đức

Tin tức

Phước Gia với nỗ lực thực hiện các dự án hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế từng bước cải thiện cuộc sống của hộ dân nghèo đồng bào dân tộc thiểu số
UBND Phước Gia, 09/12/2023, Lượt xem:16
Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, được cả hệ thống chính trị địa phương quyết tâm thực hiện với việc hoàn thành mục tiêu cốt lõi là mang lại sinh kế bền vững, từng bước cải thiện điều kiện sống, nâng cao thu nhập cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số.
Đọc tiếp
Phước Gia bế giảng lớp đào tạo nghề làm chổi đót
UBND Phước Gia, 27/11/2023, Lượt xem:519
Phước Gia bế giảng lớp đào tạo nghề làm chổi đót năm 2023
Đọc tiếp
Phước Gia tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024
UBND Phước Gia, 16/11/2023, Lượt xem:69
Sáng ngày 14/11/2023, UBND xã Phước Gia tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024.
Đọc tiếp