Mode:         

Chính quyền điện tử xã Phước Gia kính chào bạn đọc
Thông báo phân công thành viên theo dõi, kiểm tra dự án thuộc các CTMTQG 2024
1.TB 10 phân công theo doi DA miền núi.signed.pdf
2. TB 16 phan cong DA liên kết bò giảm nghèo.pdf 


Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 50 items in 3 pages
51/UBND 31/05/2024 Công văn mời HTX tham gia chủ trì liên kết sản xuất thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
99/QĐ-UBND 27/05/2024 Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách tháng 5 năm 2024
65/QĐ-UBND 25/04/2024 Quyết định phê duyệt kế hoạch và dự toán lắp điện chiếu sáng tuyến GTNT thôn Hạ Sơn năm 2024
74/QĐ-UBND 13/05/2024 Quyết định về việc phê duyệt dự toán quản lý dự án công trình năm 2024
76/QĐ-UBND 13/05/2024 Quyết định về việc phê duyệt bổ sung dự toán đợt 5 năm 2024
75/QĐ-UBND 13/05/2024 Quyết định công khai bổ sung dự toán đợt 5 năm 2024
67/QĐ-UBND 02/05/2024 Quyết định về ban hành kế hoạch trồng tuyến đường hoa thôn Hạ Sơn năm 2024
68/QĐ-UBND 02/05/2024 Quyết định về củng cố ban chỉ đạo nhà ở hộ nghèo, cận nghèo năm 2024
69/QĐ-UBND 02/05/2024 Quyết định củng cố ban chỉ đạo xóa nhà tạm năm 2024
69/QĐ-UBND 02/05/2024 Quyết định củng cố ban chỉ đạo xóa nhà tạm năm 2024
66/QĐ-UBND 02/05/2024 Quyết định công khai bổ sung dự toán ngân sách xã đợt 3 năm 2024
64/QĐ-UBND 25/04/2024 Quyết định phê duyệt kế hoạch lắp đặt biển báo đường GTNT năm 2024
48/QĐ-UBND 09/04/2024 Quyết định chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập Đồ án quy hoạch chung xã Phước Gia đến năm 2030
54/QĐ-UBND 09/04/2024 Quyết định chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám sát lập Đồ án quy hoạch chung xã Phước Gia đến năm 2030
47/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định công khai tài sản năm 2023
46/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định công khai sử dụng ngân sách quý 1 năm 2024
66/KH-UBND 02/04/2024 Kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2024
65/KH-UBND 29/03/2024 Kế hoạch điều tra dữ liệu dân cư về lao động năm 2024 trên địa bàn xã Phước Gia
65/KH-UBND 29/03/2024 Kế hoạch điều tra dữ liệu dân cư về lao động năm 2024 trên địa bàn xã Phước Gia
Quyết định công khai Quyết định phê duyệt KHLC nhà 27/03/2024 Quyết định công khai Quyết định phê duyệt KHLC nhà thầu: Đồ án quy hoạch chung xã Phước Gia huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
Lịch công tác

Tên Video
No records to display.
BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIA
Địa chỉ: Phước Gia - Hiệp Đức - Quảng Nam
Điện thoại:
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng