Mode:         

Chính quyền điện tử xã Phước Gia kính chào bạn đọc
Thông báo phân công thành viên theo dõi, kiểm tra dự án thuộc các CTMTQG 2024
1.TB 10 phân công theo doi DA miền núi.signed.pdf
2. TB 16 phan cong DA liên kết bò giảm nghèo.pdf 


Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thông báo, giấy mời

[Trở về]
Tiêu đề Công văn mời HTX tham gia chủ trì liên kết chuỗi giá trị thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững
Tệp tin gốc CV_dang_ky_keu_goi_t...  
[Trở về]Lịch công tác

Tên Video
No records to display.
Quản lý
BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIA
Địa chỉ: Phước Gia - Hiệp Đức - Quảng Nam
Điện thoại:
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng