Mode:         

Chính quyền điện tử xã Phước Gia kính chào bạn đọc
Thông báo phân công thành viên theo dõi, kiểm tra dự án thuộc các CTMTQG 2024
1.TB 10 phân công theo doi DA miền núi.signed.pdf
2. TB 16 phan cong DA liên kết bò giảm nghèo.pdf 


Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Niêm yết công khai

[Trở về]
Tiêu đề Quyết định công khai dự toán phân bổ kinh phí tháng 5 năm 2024
Tệp tin gốc QD_99_ngay_27.5.2024...  
STTTiêu đề
1 Thông báo mời thầu đơn vị tư vấn giám sát; đơn vị thi công mở rộng tuyến GTNT đợt 3 năm 2024
2 Công văn mời HTX tham gia chủ trì liên kết chuỗi giá trị thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024
3 Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2024 về phê duyệt dự toán 2024
4 Quyết định 74/QĐ-UBND về phê duyệt dự toán quản lý dự án công trình năm 2024
5 Quyết định bổ sung dự toán đợt 5 năm 2024
6 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 xã Phước Gia năm 2024
7 Quyết định củng cố đoàn kiểm tra ATTP xã năm 2024
8 Quyết định củng cố ban chỉ đạo xã nhà tạm xã Phước Gia năm 2024
9 Quyết đinh củng cố ban chỉ đạo nhà ở hộ nghèo cận nghèo năm 2024
10 Quyết định phê duyệt kế hoạch trồng tuyến đường hoa thôn Hạ Sơn nguồn NTM năm 2024
11 Quyết định về công khai bổ sung dự toán ngân sách xã đợt 3 năm 2024
12 Kế hoạch thực hiện lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường GTNT trên địa bàn thôn Hạ Sơn
13 Kế hoạch thực hiện biển báo giao thông trên địa bàn xã năm 2024
14 Thông báo số 40/TB-UBND xã công khai danh sách chủ trì liên kết, hộ dân đủ điều kiện tham gia dự án giảm nghèo bền vững năm 2023
15 Quyết điịnh chỉ định thầu tư vấn giám sát thực hiện đồ án quy hoạch chung xã Phước Gia đến năm 2030
[Trở về]Lịch công tác

Tên Video
No records to display.
Quản lý
BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIA
Địa chỉ: Phước Gia - Hiệp Đức - Quảng Nam
Điện thoại:
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng