Mode:         

Chính quyền điện tử xã Phước Gia kính chào bạn đọc
Thông báo phân công thành viên theo dõi, kiểm tra dự án thuộc các CTMTQG 2024
1.TB 10 phân công theo doi DA miền núi.signed.pdf
2. TB 16 phan cong DA liên kết bò giảm nghèo.pdf 


Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đảng ủy xã Phước Gia tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy ban hành trong quý III, IV năm 2023

Người đăng: UBND Phước Gia Ngày đăng: 2:23 | 30/01 Lượt xem: 64

Vào ngày 22/01/2024, Đảng ủy xã Phước Gia tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp ban hành trong quý III và quý IV năm 2023.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Võ Ngọc Phương – HUV, Bí thư Đảng uỷ xã về dự và quán triệt nội dung văn bản, đồng chí Hà Văn Tư – PBT Thường trực Đảng uỷ, đồng chí Nguyễn Thành Liêm – PBT, Chủ tịch UBND xã, các đồng chí Đảng ủy viên (khóa IX); Trưởng, Phó các ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách; ở thôn có các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT, Các chi hội HND, HCCB, HLPN,BTCĐ 2/2 thôn và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Phương – HUV, Bí thư Đảng uỷ  đã quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp ban hành trong quý III và quý IV năm 2023 như: Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của Đảng ủy xã; Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý Đồng chí Hà Văn Tư - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt: Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đề án số 17-ĐA/TU, ngày 25/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2030; Kế hoạch số 116-KH/HU, ngày 03/10/2023 về thực hiện Đề án 17-ĐA/TU. Chương trình số 40-CTr/TU, ngày 09/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 122-KH/HU, ngày 07/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Thành Liêm - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  quán triệt: Nghị quyết số 14-NQ/HU, ngày 06/10/2023 của Huyện ủy về định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kế hoạch số 335- KH/TU, ngày 03/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW. Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh; Công văn số 544-CV/HU, ngày 03/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới; Công văn 571-CV/HU, ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Võ Ngọc Phương – HUV, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Đây là hội nghị với nhiều nội dung qua trọng liên quan đến các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, cốt lõi của chỉ thị, kết luận, kế hoạch và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy các cấp trên các lĩnh vực; qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, hội đoàn thể và các chi bộ nghiêm túc tiếp thu, tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu và ý nghĩa tầm quan trọng nội dung của các văn bản trên mọi lĩnh vực.Tác giả: Hồ Thị Danh

Nguồn tin: Đảng ủy xã

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Lịch công tác

Tên Video
No records to display.

 

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIA
Địa chỉ: Phước Gia - Hiệp Đức - Quảng Nam
Điện thoại:
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng