Mode:         

Chính quyền điện tử xã Phước Gia kính chào bạn đọc
Thông báo phân công thành viên theo dõi, kiểm tra dự án thuộc các CTMTQG 2024
1.TB 10 phân công theo doi DA miền núi.signed.pdf
2. TB 16 phan cong DA liên kết bò giảm nghèo.pdf 


Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phước Gia tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa TT HĐND, UBND, Ban TT UBMTTQVN xã nhiệm kỳ 2021-2026

Người đăng: UBND Phước Gia Ngày đăng: 15:50 | 12/06 Lượt xem: 50

Ngày 06/6/2024, Thường trực HĐND cùng phối hợp với UBND xã và Ủy ban MTTQVN xã tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết số: 01/NQLT-TTHĐND-UBND-BTT MTTQVN ngày 22/10/2021 về việc phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Gia nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự và đồng chủ trì buổi Hội nghị có đồng chí  Võ Ngọc Phương - Bí Thư Đảng ủy, CT HĐND xã; đồng chí Nguyễn Thành Liêm – PBT, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Cao Thị Quý – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã và cùng tất cả các đồng chí là đại TT HĐND, UBND, TT Ủy ban MTTQVN xã, đại biểu khách mời, Trưởng ban công tác Mặt trận 2 thôn, 04 vị đại biểu HĐND của 2 thôn Gia Cao và Hạ Sơn.

Qua gần 04 năm phối hợp công tác, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của HĐND, các văn bản điều hành của UBND, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; tích cực vận động Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn xã. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thảo luận và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp giữ 03 cơ quan; nhất lại trong công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri; phản biện xã hội còn nhiều hạn chế; phối hợp triển khai các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ và chỉ tiêu kinh tế-xã hội, QP-AN huyện giao một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra…

Đ/c Hồ Ngọc Xanh-PCT HĐND xã thông qua báo cáo

Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã ký kết quy chế phối hợp

Để công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và đi vào chiều sâu trong năm những năm đến, phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Phương- HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã lưu ý trong thời gian tới Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cần tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân và đồng bào dân tộc, tôn giáo tạo được sự đồng thuận, thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời phối hợp tổ chức phát động, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong Nhân dân, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác vận động các nguồn quỹ, chăm lo giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách... Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các tầng lớp Nhân dân. Song song đó cần phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; công tác giám sát cần thực hiện đồng bộ, khoa học, chặt chẽ, đi vào thực chất hơn nữa; đề cao vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác phối hợp tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tiếp tục nắm chắc tình hình, đời sống, tâm tư của các tầng lớp nhân dân; chủ động dự báo, đánh giá xu hướng dư luận xã hội, đặc biệt trong đồng bào dân tộc, tôn giáo để tháo gỡ các vấn đề phát sinh từ cơ sở; kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết Quy chế phối hợp hàng năm để đánh giá những thuận lợi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và có biện pháp tháo gỡ…


Đ/c Võ Ngọc Phương-BT Đảng ủy, CT HĐND xã kết luận Hội nghị

Tác giả: Hồ Văn Xanh

Nguồn tin: HĐND xã

[Trở về]

Các tin cũ hơn:
Lịch công tác

Tên Video
No records to display.

 

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIA
Địa chỉ: Phước Gia - Hiệp Đức - Quảng Nam
Điện thoại:
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng