Mode:         

Chính quyền điện tử xã Phước Gia kính chào bạn đọc
Thông báo phân công thành viên theo dõi, kiểm tra dự án thuộc các CTMTQG 2024
1.TB 10 phân công theo doi DA miền núi.signed.pdf
2. TB 16 phan cong DA liên kết bò giảm nghèo.pdf 


Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phước Gia hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

Người đăng: UBND Phước Gia Ngày đăng: 5:53 | 06/10 Lượt xem: 119

Kế hoạch triển khai hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 29/9/2023 của UBND huyện về hưởng ứng ngày chuyển đối số Quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Hiệp Đức và Kế hoạch số 727/KH-UBND ngày 31/12/2022 của UBND xã Phước Gia về triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn xã Phước Gia; UBND xã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 05/10/2023 triển khai hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2023, trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm sau:

(1) Tiếp tục tuyên truyền và phổ biến sâu rộng Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

        (2) Truyền thông về những thành tựu đạt được của tỉnh, huyện, xã trong công tác chuyển đổi số gắn với những kết quả cụ thể, nhất là trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; hoạt động thương mại điện tử; hoạt động ứng dụng CNTT trong phát triển kinh tế - xã hội.

(3) Triển khai thực hiện việc tiếp nhận, cấp, phát các sản phẩm thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông phát hành phục vụ các đối tượng thụ hưởng.
(4) Tổ chức tuyên truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số, gồm: các trang mạng xã hội; Cổng thông tin điện tử từ huyện, xã; Đài truyền thanh xã.
(5) Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện (do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành; bộ nhận diện đăng tại địa chỉ https://dx.gov.vn) trên trang thông tin điện tử xã và các ứng dụng nền tảng mạng xã hội của xã, các hội, đoàn thể xã (facebook, zalo…). Đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
(6) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia dưới nhiều hình thức khác nhau như: chuyên mục, phóng sự, tham gia cuộc thi do tỉnh tổ chức, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp, các hoạt động cộng đồng.
(7) Tham gia và thực hiện tốt công tác tuyên truyền cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách hành chính và Chuyển đổi số năm 2023” do tỉnh tổ chức.
(8) Tổ chức các hoạt động phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số.
(9) Tổ chức Hội nghị hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ công đồng các thôn trong thực hiện chuyển đổi số”
.

Mã QR tài liệu và bộ nhận diện chuyển đổi số                                     

Mã QR kế hoạch số 83 của UBND xã


Tác giả: TL

Nguồn tin: UBND xã

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Lịch công tác

Tên Video
No records to display.

 

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIA
Địa chỉ: Phước Gia - Hiệp Đức - Quảng Nam
Điện thoại:
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng