Mode:         

Chính quyền điện tử xã Phước Gia kính chào bạn đọc
Thông báo phân công thành viên theo dõi, kiểm tra dự án thuộc các CTMTQG 2024
1.TB 10 phân công theo doi DA miền núi.signed.pdf
2. TB 16 phan cong DA liên kết bò giảm nghèo.pdf 


Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phước Gia với nỗ lực thực hiện các dự án hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế từng bước cải thiện cuộc sống của hộ dân nghèo đồng bào dân tộc thiểu số

Người đăng: UBND Phước Gia Ngày đăng: 23:29 | 09/12 Lượt xem: 87

Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, được cả hệ thống chính trị địa phương quyết tâm thực hiện với việc hoàn thành mục tiêu cốt lõi là mang lại sinh kế bền vững, từng bước cải thiện điều kiện sống, nâng cao thu nhập cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số.

Được sự chỉ đạo của UBND huyện, sự hướng dẫn của phòng ban chuyên môn huyện, Phước Gia đã nỗ lực triển khai kịp thời nguồn kinh phí sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ở nội dung 3-dự án 1 về hỗ trợ chuyển đổi nghề với tổng kinh phí 165 triệu đồng/29 hộ nghèo thiếu đất sản xuất (hỗ trợ 08 máy cày và 21 máy phát cỏ) và triển khai dự án 2 và tiểu dự án 1, dự án 3[1] Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoàn 2021-2025 với hai dự án phát triển liên kết chuỗi giá trị nuôi bò nái lai sinh sản kết hợp tiêu thụ bò thịt trên địa bàn xã Phước Gia. Đến nay, hai dự án trên được UBND huyện phê duyệt với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước gần 1,049 tỷ đồng; Hợp tác xã nông nghiệp Nhì Lưu là đơn vị được giao chủ trì dự án liên kết với 35 hộ dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và hộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn xã tham gia và trực tiếp hưởng lợi từ dự án liên kết. Thời gian thực hiện trong 03 năm (12/2023-2026), quy mô 61 con bò nái lai (trọng lượng tối thiểu 150kg trở lên).

Đại diện lãnh đạo địa phương, HTX Nông nghiệp Nhì Lưu và các hộ dân tại buổi bàn giao bò thôn Gia Cao


CT UBND xã trao bò cho hộ dân


                               Người dân vui mừng, phấn khởi khi được trao sinh kế

Cùng với việc triển khai các dự án tạo sinh kế, Phước Gia tập trung chỉ đạo quyết liệt Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 31/3/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 75-KH/HU ngày 30/9/2022 của Huyện ủy Hiệp Đức về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong năm 2023, địa phương đã xóa 13 nhà tạm trên tổng số 22 nhà tạm từ nguồn hỗ trợ của UBMTTQVN huyện; xóa 04 nhà tạm, xây mới 07 công trình vệ sinh từ nguồn vốn hỗ trợ của Dự án Habitats (lũy kế cả năm 2022). Song song với công tác xóa nhà tạm, được sự quan tâm của huyện, công trình nước sinh hoạt Suối Chai, thôn Gia Cao được đầu tư hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư 2,56 tỷ đồng, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho 100% hộ dân tại khu tái định cư Nà Nổ và khu dân cư Đất Đỏ thôn Gia Cao (50 hộ gia đình); thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán theo Dự án 1-Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ (cấp bồn đựng nước inox thể tích 1000 lít) cho 72 hộ dân nghèo trên địa bàn xã. Bên cạnh nguồn vốn ngân sách Nhà nước, địa phương huy động nguồn lực xã hội đầu tư hai giếng khoan; xây dựng hai bể nước dùng chung tại khu tái định cư Khe Sến và điểm dân cư thôn Hạ Sơn với tổng kinh phí hỗ trợ từ các nhà hảo tâm 150 triệu đồng, phục vụ nước sinh hoạt ổn định cho 35 hộ gia đình.

Việc triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, dự án với nhóm đối tượng ưu tiên là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) bước đầu ổn định sinh kế, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với cơ cấu lao động; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện mức sống cho hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số; giảm nghèo bền vững được đông đảo Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Thời gian đến, Phước Gia sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Với phương châm “thường xuyên, liên tục” để người dân không chỉ nắm bắt, biết thông tin mà còn hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu đầy đủ các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án từ đó vừa phát huy vai trò trung tâm, trách nhiệm chủ thể vừa phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Nhân dân đối với chính quyền trong tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền; vai trò, năng lực giám sát của HĐND, mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị thôn, xã và cộng đồng dân cư đối với các chương trình mục tiêu quốc gia; đặc biệt là các công trình xây dựng cơ bản; các dự án liên kết sản xuất, mô hình giảm nghèo đang triển khai thực hiện mà người dân là đối tượng hưởng lợi trực tiếp./.[1] Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Tiểu dự án 1, dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

Tác giả: TL

Nguồn tin: UBND xã Phước Gia

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Lịch công tác

Tên Video
No records to display.

 

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIA
Địa chỉ: Phước Gia - Hiệp Đức - Quảng Nam
Điện thoại:
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng