Mode:         

Chính quyền điện tử xã Phước Gia kính chào bạn đọc
Thông báo phân công thành viên theo dõi, kiểm tra dự án thuộc các CTMTQG 2024
1.TB 10 phân công theo doi DA miền núi.signed.pdf
2. TB 16 phan cong DA liên kết bò giảm nghèo.pdf 


Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hội nghị quán triệt, triển khai cơ chế chính sách thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Người đăng: UBND Phước Gia Ngày đăng: 10:51 | 28/08 Lượt xem: 106

Chiều ngày 25/8/2023, UBND xã Phước Gia tổ chức hội nghị triển khai một số cơ chế, chính sách về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025.

Tham dự Hội nghị có ông Võ Ngọc Phương-HUV, Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã; ông Nguyễn Thành Liêm-CT UBND xã; đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND xã, Trưởng các Hội, đoàn thể xã; công chức VHXH; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, các tổ chức chính trị-xã hội của thôn, Người uy tín và gần 80 hộ dân nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo trên địa bàn toàn xã.

CT UBND xã, Công chức VHXH phục trách LĐTBXH xã trực tiếp triển khai một số văn bản quy định của Trung ương, tỉnh về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn năm 2021- 2025:  Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022; Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động-Thương binh&Xã hội; Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 3146/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, cập nhật những văn bản mới của Chính phủ, Bộ Tài chính (điều chỉnh, bổ sung, thay thế) như: Nghị định số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27; Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính và quán triệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ liên quan đến đào tạo nghề, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Mục tiêu tổng quát của chương trình là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Trong đó đối tượng của chương trình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo), ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Về nội dung hỗ trợ, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội: đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội liên kết vùng, thiết yếu trên địa bàn, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hoá và tiếp cận các dịch vụ xã hội; hỗ trợ duy tu và bảo dưỡng các công trình phục vụ dân sinh, sản xuất thiết yếu trên địa bàn.

Nội dung trọng tâm của Hội nghị là quán triệt, hướng dẫn cụ thể, chi tiết để các hộ dân nắm, hiểu về các điều kiện tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng (có quay vòng vốn) trong nội dung Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đồng thời, lắng nghe, giải đáp những thắc mắc của bà con nhân dân khi tham gia thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nêu trên. Bên cạnh đó, qua hội nghị giúp MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã; trưởng các thôn, người uy tín nắm kỹ các cơ chế, chính sách, đối tượng, điều kiện thực hiện để giải thích, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia và cùng với chính quyền làm tốt các khâu rà soát đối tượng, điều kiện cụ thể từng hộ dân (tài chính, đất sản xuất, lao động, cam kết thực hiện…) để tư vấn, xét chọn những hộ dân, xét chọn đơn vị chủ trì liên kết phát triển sản xuất đảm bảo quy định, phát huy hiệu quả thiết thực của từng dự án, góp phần cụ thể hóa mục tiêu chương trình MTQGGNBV.

Ngay sau hội nghị, đã có 56 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đăng ký tham gia các nội dung dự án liên kết phát triển triển và đến nay đã có 03 Hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp đăng ký tham gia chủ trì liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trên địa bàn xã Phước Gia. Trên cơ sở kết quả đăng ký, UBND xã chỉ đạo trưởng các thôn, công chức phụ trách khẩn trương làm việc với chủ trì liên kết và Mặt trận, các hội, đoàn thể rà soát, xét chọn những hộ dân đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tâm huyết; hướng dẫn chủ trì liên kết lập dự án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định phê duyệt để triển khai thực hiện./.

Tác giả: TL

Nguồn tin: UBND xã

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Lịch công tác

Tên Video
No records to display.

 

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC GIA
Địa chỉ: Phước Gia - Hiệp Đức - Quảng Nam
Điện thoại:
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong tháng